Školné

Přijďte s Vašimi dětmi nasát atmosféru svobodné školy během tří zkušebních dnů zdarma. Pro domluvení setkání se nám prosím ozvěte na telefonní číslo +420736171228 nebo mailem.

Částka k úhradě úplaty za vzdělávání bude vypočítána na základě následujících položek a údajů.

1. Pevná paušální částka za místo ve škole – 2 000 Kč měsíčně.

2. Částka za poskytnuté vzdělávaní, která se bude odvíjet dle předem pevně stanoveného počtu dnů v týdnu, kdy bude žák do školy docházet:

1 den v týdnu – 700 Kč měsíčně,

2 dny v týdnu – 2 500 Kč měsíčně,

3 dny v týdnu – 3 000 Kč měsíčně.

Nabízíme tři zkušební dny zdarma. Dále první měsíc docházky je nezávazný - na zkoušku pro vás i pro nás. Samozřejmostí je neomezená adaptace v doprovodu rodiče podle potřeby dítěte.

3. Družina

ranní + odpolední – 80 Kč/ den

pouze ranní – 30 Kč/ den

pouze odpolední – 30 Kč/ den

4. Slevy

a) sleva za platbu předem:

pololetní úhrada částky úplaty za vzdělávání – 5% sleva z vypočítané částky za pololetí;

roční úhrada částky úplaty za vzdělávání – 10% sleva z vypočítané částky na celý školní rok.

b) sourozenecká sleva:

škola poskytne slevu z pevné paušální částky za místo ve škole pro sourozence (vizte bod 1)

pro 2 děti bude paušální platba nastavena na 3 000 Kč měsíčně;

pro 3 děti bude paušální platba nastavena na 4 500 Kč měsíčně.

5. Zápisné

Nově zapsané děti platí jednorázové zápisné 1 500 Kč.